Navigacija paieškos sistemoje

EBSCO paieškos sistema pateikia vieną draugiškiausių paieškos aplinkų. Vartotojas pats gali pasirinkti vartotojo aplinkos (sąsajos) kalbą. Tuo tikslu pagrindinėje navigacijos juostoje Language iš meniu pasirenka varotojo aplinkos kalbą. 

  

 Navigacija EBSCO paieškos sistemoje vyksta specialių mygtukų ir nuorodų pagalba. Paieškos sistema pateikia paieškos galimybes:

  1. pagrindinių paieškų, paieškos servisų ir duomenų bazių pasirinkimas;

 

  1. papildomų paieškų, atliekamų konkrečiose duomenų bazėse, pasirinkimo mygukai;

 

  1. papildomų paieškos sistemos teikiamų paslaugų ir pagalbos mygtukai.

  

Sign In - prisijungimo prie savo asmeninės aplinkos sritis. Detaliau apie asmeninės aplinkos sukūrimą ir privalumus rasite Asmeninės aplinkos sukūrimas.

Folder - aplanke vartotojas gali išsaugoti surastus dokumentus, paveikslus, video dokumentus, publikuoti surastus interneto šaltinius.

Preferences - nustatymų srityje galima pasirinkti įvairius nustatymus.

New Features - pristato naujausias paslaugas, paieškos galimybes ir pan.

Pagalba - vartotojui pateikiama išsami pagalba apie naudojimąsi ir paiešką visoje paieškos sistemoje arba konkrečiose duomenų bazėse.