Paieškos rūšys

Informacijos paieškos sistemoje EBSCO Publishing numatytos įvairios informacijos paieškos rūšys. Paiešką pagal reikšminius žodžius galima atlikti vienoje pasirinktoje, keliose arba visose prenumeruojamose duomenų bazėse.

  1. Paprasta paieška (angl. Basic Search)
  2. Išplėstinė paieška (angl. Advanced Search)
  3. Vizuali paieška (angl. Visual Search)

Papildomos paieškos skiriasi priklausomai nuo pasirinktos duomenų bazės. Šių paieškų skaičius ir rūšys skirtingose duomenų bazėse yra skirtingos. Papildomų paieškų negalima pasirinkti, jeigu paiešką atliekate keliose duomenų bazėse.

  1. Leidinių paieška (angl. Publications)
  2. Paieška pagal rodyklių terminus (angl. Indexes)
  3. Paieška pagal tezauro terminus (angl. Thesaurus)
  4. Paieška pagal dalyko terminus (angl. Subject Terms)
  5. Paveikslų paieška (angl. Images)
  6. Cituojamų šaltinių paiešką (angl. Cited References)
  7. Asmenų, įmonių ir kitos paieškos