Paieškos rezultatų tikslinimas

Paieškos rezultatus galima tikslinti pagal kairėje pateiktas nuorodas. Tuo tikslu paspauskite atitinkams nuorodas.

  

Paieškos klausimo siaurinimo pasirinkimai

Paprastoje ir išplėstinėje paieškose, paieškos rezultatus siaurinantys nustatymai leidžia tiksliau formuluoti paieškos klausimą ir gauti mažiau rezultatų:

  1. Full Text – pateikia tik tuos informacijos šaltinius, kurie turi pilną tekstą. 
  2. Cover Story – pateikia tik tuos šaltinius, kurie yra viršelyje pateikti žurnalo straipsniai
  3. Scholarly (Peer Reviewed) Journals – pateikia tik recenzuojamų žurnalų straipsnius.
  4. Published Date from – galima nurodyti konkretų informacijos šaltinių publikavimo laikotarpį.
  5. Number of Pages – galima nurodyti informacijos šaltinių puslapių skaičių. Siūlomi keli pasirinkimai: < (less than) - mažiau negu rododytas skaičius; > (greater than) daugiau negu nurodytas skaičius. Galima nurodyti puslapių skaičiaus intervalą.

Skirtingose duomenų bazėse paieškos rezultatus siaurinantys nustatymų gali būti skirtingi.