Vizuali paieška

Vizualioje paieškoje galima pasirinkti du rezultatų vaizdavimo stilius: Stulpelio (Column style)  ir Bloko (Block style). Stiliai pasirenkami spragtelėjus mygtuką Display Style.

 

Stulpelio stilius

Sistema pagal nutylėjimą parenka Stulpelio stilių. Atiekant vizualią paiešką, į paieškos lauką įvedamas reikšminis(iai) žodis(iai) ir spaudžiamas mygtukas Search. Paieškos rezultatai pateikiami žaliuose stulpeliuose. Mėlyni stulpeliai leidžia tikslinti ir atsirinkti rezultatus pagal sistemos pateiktus reikšminius žodžius. Ant reikiamų stulpelių galima spragtelėti pele ir taip keliauti iki rezultatų.

 

Rezultatų viršuje pateikiami mygtukai: Group Results, Sort Results, Filter Results by Date,Display Style.  Spragtelėjus atitinkamus mygtukus  rezultatus galima rūšiuoti, filtruoti, grupuoti pagal pateiktus požymius.  Šiuos mygtukus galima spragtelėti bet kuriuo metu prieš pradedant paiešką arba tada, kai pateikiami rezultatai.

Mygtukų reikšmės:

  1. Group Results. Rezultatus galima grupuoti pagal dalyką arba pagal publikacijas.
  2. Sort Results. Rezultatus galima rūšiuoti pagal datą (nuo naujausių iki seniausių) arba pagal tinkamumą (pradžioje pateikiami straipsniai geriausiai atitinkantys paieškos kriterijus).
  3. Filter Results by Date. Galima  nustatyti atitinkamo laikotarpio rezultatus. Slankiojant slankiklį nustatomi metai.
  4. Display Style. Persijungia Bloko arba Stulpelio vaizdavimo stiliai.  

Rezultatų peržiūra

Norint peržiūrėti straipsnių bibliografinę informaciją, reikia spragtelėti ant straipsnio  pavadinimo rezultatų dalyje (žali stulpeliai). Santraukos (Summary)  lange rodoma straipsnio bibliografinė informacija: pavadinimas, autorius/iai, leidinio pavadinimas ir santrauka.

  

Norint peržiūrėti visą straipsnio tekstą (jei yra), reikia spragtelėti More nuorodą. Langas išsiplečia ir rodomas visas straipsnis.

Iš rezultatų sąrašo dominančius įrašus galima atsirinkti į Collect Articles sritį ir juos išsisaugoti į aplanką. Įrašai nuvelkami su pele į Collect Articles sritį. Spragtelėjus  nuorodą Add to Folder įrašai patalpinami į aplanką. Jei esate neprisijungę prie asmeninės aplinkos, išsaugoti  įrašai aplanke bus saugomi tik sesijos metu. Norint išsaugoti įrašus ne tik sesijos metu, reikia prisijungti prie asmeninės aplinkos. Šią aplinką galima bet kada susikurti. Apie asmeninės aplinkos kūrimą žr. skyrelį Asmeninės aplinkos sukūrimas.

Bloko stilius

Jei pasirinksite Display Style  Block Style rezultatai bus pateikiami blokais.

   

Bloko stiliaus rezultatų sąrašas turi dvi papildomas funkcijas - kontrolės rodykles ir rezultatų žemėlapį (Results Map). Peržiūrint paieškos rezultatus galima naudotis kontrolės rodyklėmis kairėje ekrano pusėje arba spragtelėti naujus blokus rezultatų žemėlapyje ir taip pereinama į kitą rezultatų sritį.