Paieškos sistema EBSCO Publishing

Šios temos tikslas - supažindinti su informacijos paieškos sistema EBSCO Publishing, suteikti žinių ir praktinių gebėjimų atlikti paiešką EBSCO Publishing duomenų bazėse.

Susipažinę su šioje temoje pateikta mokymosi medžiaga gebėsite:

  1. atlikti paprastą, išplėstinė, vizualią paieškas;
  2. atlikti papildomas paieškas: leidinių, pagal dalykinius terminus ir tezaurus, žmonių, įmonių, paveikslų ir kt.;
  3. tikslinti, išsaugoti, persiųsti, atsispausdinti paieškos rezultatus; 
  4. susikurti asmeninę aplinką;
  5. užsisakyti informavimo paslaugą.