Prisijungimas prie duomenų bazės

EBSCO bazėmis galite naudotis tuomet, jeigu Jūsų institucija prenumeruoja šią duomenų bazę. Duomenų bazę prenumeruojanti ir administruojanti organizacija suteikia prieigą pagal institucijos kompiuterių tinklo IP adresus. Prisijungus adresu http://search.epnet.com/custlogin.asp?custid=s4864746 sistema automatiškai atpažįsta kompiuterį.

Norint šia duomenų baze naudotis iš namų, reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis. Duomenų bazę administruojanti organizacija suteikia vartotojui prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jį sužinoti galima pas atsakingą už duomenų bazės administravimą asmenį .

Atsidariusiame lange pasiūlomos keletas EBSCOhost paslaugų: EBSCOhost Web, MEDLINE, Business Searching Interface, DynaMed.

Prisijungus prie EBSCOhost Web paslaugos, atsidaro duomenų bazių pasirinkimo langas. Per EBSCOhost Web prieinamos DB:

  1. bibliografinės duomenų bazės: Inspec , MEDLINE , ERIC , Library, Information Science & Technology Abstracts ,
  2. akademinės visatekstės informacijos duomenų bazės: Academic Search Premier, Business Source Complete, Computers & Applied Sciences Complete, Environment Complete, SocINDEX with Full Text
  3. medicininės informacijos duomenų bazės: Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source - Consumer Edition, Clinical Pharmacology    
  4. laikraščių ir populiarios periodikos duomenų bazės: MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News