Paieškos rezultatai

Atliktus paprastą ar išplėstinę paiešką, vartotojui pateikiamas paieškos rezultatų sąrašas. Paieškos rezultatai gali būti įvairūs: bibliografiniai duomenys, santraukos, HTML arba PDF formato visateksčiai dokumentai, nuorodos į visateksčius dokumentus. Numeruotame rezultatų sąraše nurodoma, kiek informacijos šaltinių rasta. Sąrašas pateikiamas atskiruose tinklalapiuose pagal nustatymuose nurodytą įrašų skaičių. Pereiti į tolimesnį sąrašo tinklalapį galima paspaudus viršuje esančius puslapių numerius (Page: 1 2 3 4 5 Next).  

 

Paieškos rezultatus galima rikiuoti (angl. Sort by:) pagal autoriaus pavardę, šaltinio antraštę, publikavimo datą ar atitikimą užklausai.

Rezultatų sąraše pateiktus dokumenus reikia įvertinti ir pasirinkti tinkamus. Tam, kad galėtumėte atsirinkti tinkamus dokumentus, reikia atsiversti surasto dokumento detalų aprašą arba visatekstį dokumentą. Norėdami peržiūrėti detalų dokumento aprašą, spauskite hiperkatyvų šaltinio pavadinimą.

Jūsų poreikius tenkinančius rezultatus galima patalpinti specialiame EBSCO aplanke. Norėdami tai atlikti paspauskite prie šaltinio esantį mygtuką  Add to folder. Jeigu į aplanką norite patalpinti visus atvertame lange esančius surastus dokumentus, paspauskite mygtuką Add(1-10). Patalpinus dokumentą į aplanką šalia dokumento  esanti piktograma  pasikeičia .

Aplanke patalpintus šaltinius rasite kiekvieną kartą prisijungę prie EBSCO duomenų bazės tol, kol šaltinius pašalinsite iš aplanko. Peržiūrėti aplanke esančius šaltinius galite paspaudę pele nuorodą Folder.

Pavienius arba aplanke patalpintus rezultatus galima  atsispausdinti,  persiųsti, elektroniniu paštu, išsaugoti savo kompiuteryje arba EBSCO aplinkoje sukurtame aplanke , eksportuoti į bibliografinio aprašo sudarymo programas.