Leidinių paieška

Paieška pagal leidinį (Publications) skirta informacijos apie konkretų leidinį ar žurnalą paieškai. Viršutiniame meniu pasirinkite nuorodą Publications.

   

Leidinius galite rasti dviem būdais:

  Paieškos lange Browse for įrašykite pilną leidinio pavadinimą arba žodį pavadinime. Jums pateikiami trys pasirinkimai:
  1. Alphabetical - randa leidinius, kurie prasideda Jūsų nurodyta raide. Rezultatai pateikiami abėcėlės seka;
  2. By Subject & Description - randa leidinius, kurių dalyko, aprašymo ar pavadinimo metaduomenyse yra Jūsų nurodyti žodžiai;
  3. Match Any Words - randa leidinius, kurių pavadinime yra vienas ar keli Jūsų nurodyti žodžiai.
 1. Leidinį galite surasti peržiūrint abėcėlinį sąrašą.

Paiešką galite atlikti viename ar keliuose pasirinktuose leidiniuose iš karto. Tuo tikslu pažymėkite vieną ar kelis žurnalus ir spauskite mygtuką Add. Tuomet užsipildo paieškos langas Find, pvz.JN "Science & Society" OR JN "Science as Culture". Jeigu pasirinkote kelis leidinius jie būna sujungti loginiu operatoriumi or. Galite įrašyti papildomus reikšminius žodžius ir spauskite mygtuką Search.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie leidinį, spauskite hiperaktyvų leidinio pavadinimą. Pateikiama informaciją apie leidinį: antraštė, ISSN, leidėjo informacija (pavadinimas, adresas, interneto adresas), leidinio istorija, leidinio tipas, aprašymas, publikuojamų straipsnių tematika, ar recenzuojamas žurnalas, o taip pat informacija nuo kada iki kada pateikiami bibliografiniai duomenys ir/ar visateksčiai straipsniai.

Dešinėje leidino detalaus aprašymo lango pusėje pateiktos trys nuorodos:

 1. Search within this publication - leidžia atlikti paiešką tik šiame leidinyje. Paspauskite šią nuorodą, atsidaro paieškos langas Find, jame būna užpildyta JN žymė ir žurnalo pavadinimas. Papildomai įvedami paieškos reikšminiai žodžiai ir spaudžiamas mygtukas.
 2. All Issues - galite peržiūrėti žurnalo archyve esančius straipnius. Dešinėje pusėje pateikiamas žurnalų archyvas pagal metus, tomus ir numerius. Keliaudami hiperaktyviomis nuorodomis randate konkrečių metų, konkretų tomą ir numerį. Galite peržiūrėti pasirinkto numerio turinį ir jeigu galima skaityti visateksčius straipsnius.
 3. Journal Alert - galite užsakyti žurnalo naujienas elektroniniu paštu. Išėjus naujam žurnalo numeriui, į Jūsų pašto dėžutę atsiunčiamas naujo numerio turinys. Naujienas galite užsakyti tik prisijungę prie asmeninės aplinkos.