Rezultatų spausdinimas

Atsivėrusiame spausdinimo valdymo lange galite pasirinkti rezultatų spausdinimo apimtį ir formatą.

  

Include when printing srityje galite pasirinkti spausdinimo formatą. Pagal nutylėjimą bus spaudinama detali citavimo informacija, santrauka ir, jeigu yra, HTML formato visatekstis dokumentas.

Standard Field Format – galite pasirinkti informacijos šaltinių atspaudinimo formatą. Pagal nutylėjimą nustatytas detalus aprašas ir santrauka. Duomenų bazė siūlo 3 standartinius pasirinkimus:

Brief Citation – nurodo, kad bus spausdinamas tik trumpas aprašas 

Brief Citation and Abstract – bus spausdinamas trumpas aprašas ir santrauka 

Detailed Citation and Abstract – spausdinamas detalaus aprašas ir santrauka 

Citation Format - leidžia pasirinkti vieną pasaulyje žinomų ir naudojamų citavimo stilių:  

  1. AMA (American Medical Association)
  2. APA (American Psychological Association)
  3. Chicago/Turabian autorius - data
  4. Chicago/Turabian Humanities - bibliografija - išnaša
  5. MLA (Modern Language Association)
  6. Vancouver/ICMJE

Customized Field Format - patiems leidžia pasirinkti, kokius duomenis įtraukti spausdinant rezultatus.

 

Paspauskite mygtuką Print. Citavimo duomenys arba straipsniai bus pateikti peržiūros programos lange. Tuomet paspauskite spausdinimo programos mygtuką Print.