Rezultatų siuntimas e.paštu

Atsivėrusiame rezultatų siuntimo valdymo lange galite pasirinkti surastų informacijos šaltinių siuntimo apimtį ir formatą.

  

E-mail to įrašykite elektroninio pašto adresą, kuriuo norite nusiųsti paieškos rezultatus.

Subject lauke įrašykite siunčiamų paieškos rezultatų apibūdinimą

Comments lauke galite įrašyti pastabas ir komentarus.

Include when sending srityje galite pasirinkti informacijos siuntimo formatą. Pagal nutylėjimą bus siunčiama detali citavimo informacija, santrauka ir, jeigu yra, HTML formato visatekstis dokumentas.

Standard Field Format – galite pasirinkti informacijos šaltinių siuntimo apimtį. Pagal nutylėjimą nustatytas detalus aprašas ir santrauka. Duomenų bazė siūlo 3 standartinius pasirinkimus:

Brief Citation – nurodo, kad bus siunčiamas tik trumpas aprašas 

Brief Citation and Abstract – bus siunčiamas trumpas aprašas ir santrauka 

Detailed Citation and Abstract – bus siunčiamas detalaus aprašas ir santrauka 

Citation Format - leidžia pasirinkti vieną pasaulyje žinomų ir naudojamų citavimo stilių 

  1. AMA (American Medical Association)
  2. APA (American Psychological Association)
  3. Chicago/Turabian autorius - data
  4. Chicago/Turabian Humanities - bibliografija - išnaša
  5. MLA (Modern Language Association)
  6. Vancouver/ICMJE

Customized Field Format - patiems leidžia pasirinkti, kokius duomenis įtraukti siunčiant rezultatus.

 

Paspauskite mygtuką Send.