Rezultatų išsaugojimas

Atsivėrusiame informacijos saugojimo valdymo lange galite pasirinkti rezultatų saugojimo apimtį ir formatą.

  

Remove these items from folder after saving - jeigu rezultatus spausdinate iš aplanko, galite nurodyti, kad, išsaugojus rezultatus, aplanke esantys infromacijos šaltiniai bus iš jo pašalinti.

Include when saving srityje galite pasirinkti informacijos saugojimo apimtį ir formatą. Pagal nutylėjimą bus saugojama detali citavimo informacija ir santrauka.

HTML link(s) to article(s) - nurodote išsaugoti nuorodas į visatektį HTML dokumetą, jeigu jis yra.

Standard Field Format – galite pasirinkti informacijos šaltinių išsaugojimo apimtį. Pagal nutylėjimą nustatytas detalus aprašas ir santrauka. Duomenų bazė siūlo 3 standartinius pasirinkimus:

Brief Citation – nurodo, kad bus saugojamas tik trumpas aprašas    

Brief Citation and Abstract – bus saugojamas trumpas aprašas ir santrauka    

Detailed Citation and Abstract – bus saugojamas detalaus aprašas ir santrauka 

Citation Format - leidžia pasirinkti vieną pasaulyje žinomų ir naudojamų citavimo stilių: 

  1. AMA (American Medical Association)
  2. APA (American Psychological Association)
  3. Chicago/Turabian autorius - data
  4. Chicago/Turabian Humanities - bibliografija - išnaša
  5. MLA (Modern Language Association)
  6. Vancouver/ICMJE

Customized Field Format - patiems leidžia pasirinkti, kokius duomenis įtraukti saugant rezultatus.

 

Paspauskite mygtuką Save. Rezultatai bus pateikti naršyklės programos lange. Norėdami išsaugoti informaciją, naudokitės naršyklės saugojimo funkcija File --> Save as.