Rezultatų eksportavimas

Atsivėrusiame informacijos eksportavimo į bibliografinio aprašo sudarymo programas valdymo lange galite pasirinkti, į kokią programą pageidaujate eksportuoti rezultatus. Siūlomos dvi rezultatų eksportavimo galimybės: išsaugoti kompiuteryje arba persiųsti elektroniniu paštu.

 

Save citations to a file formatted for - pasirenkate vieną duomenų eksportavimo būdų:

  1. Direct Export to RefWorks - rezultatus eksportuoja tiesiai į internete veikiančią RefWorks bibliografinių įrašų valdymo programinę įrangą. Tam, kad naudotis šia programa Jūs turite turėti licenciją naudotis šia programa.
  2. Direct Export to EndNote, ProCite, or Reference Manager - leidžia eksportuoti įrašus į šias programas.
  3. Generic bibliographic management software - pateikia visus pasirinktiems šaltiniams būdingus metaduomenų laukus, žr. pavyzdį.

Pastaba: turite turėti licenciją naudotis bet kokia bibliografinių įrašų valdymo programa.

  

Analogiškai rezulatus eksportuoti galima persiunčiant informaciją elektroniniu paštu.

  

  1. E-mail Address įrašykite elektroninio pašto adresą, kuriuo norite nusiųsti rezultatų bibliografinio aprašo duomenis.
  2. Subject lauke įrašykite siunčiamų paieškos rezultatų apibūdinimą.
  3. Comments lauke galite įrašyti pastabas ir komentarus.

Pasirenkate vieną bibliografinio aprašo valdymo programą.