Apie ScienceDirect

 

ScienceDirect duomenų bazė yra viena didžiausių ir reikšmingiausių fizinių, technologijos ir medicinos mokslų informacijos duomenų bazė pasaulyje. Ji užtikrina prieigą prie bibliografinės ir visatekstės informacijos: informacinių leidinių, vadovėlių, knygų, žurnalų, bibliografinės informacijos duomenų bazių.

Šioje temoje detaliau aptariama informacijos paieška ScienceDirect duomenų bazėje prieinamuose žurnaluose. Bazė teikia prieigą prie daugiau kaip 2 500 visateksčių žurnalų iš chemijos, fizikos, biologijos, biochemijos, medicinos, matematikos, energetikos, psichologijos, inžinerijos, technologijų, ekonomikos, vadybos, kompiuterių, medžiagų, aplinkos, socialinių mokslų ir kt. mokslo krypčių. Lietuvos akademinėse institucijose galima naudotis visateksčiais straipsniais žurnalų, šalia kurių yra žalias rakto paveikslėlis  (virš 606 žurnalų). Kiti žurnalai leidžia susipažinti tik su bibliografine informacija ir santraukomis. Universiteto bendruomenės nariai šia duomenų baze gali naudotis iš kompiuterinių darbo vietų, esančių Universitete ir iš namų.