Paieškos rūšys

Greita paieška (Quick Search). Šią paiešką galima naudoti ieškant straipsnio pavadinimo, santraukos, reikšminio žodžio, autoriaus, žurnalo. Galima nurodyti žurnalo numerį, puslapius.

 

Jeigu naudojama keletas žodžių, sistema automatiškai juos sujungia loginiu operatoriumi AND. Pvz. jeigu paieškos lauke įvesite information technology, sistema tai supras kaip information AND technology. Jeigu norite ieškoti tikslios frazės turite naudoti kabutes („...“),. Jeigu norite paieškos rezultatuose rasti žodžių junginį information technology, paieškos lange šią frazę turite įvesti kabutėse „information technology“. Formuluodami paieškos klausimą, galite naudoti loginius operatorius, trumpinimo simbolius, artumo operatorius.

Išplėsta paieška (Advanced Search). Į paieškos lauką Terms įveskite paieškos žodį (žodžius). Paieškos lange Within iš sąrašo pasirinkite, kokiuose duomenyse turėtų būti Jūsų ieškomas žodis (žodžiai). Paiešką galite tikslinti:

  1. įvesti paieškos žodžius į antrąjį paieškos lauką bei naudoti loginius operatorius AND, OR, AND NOT;
  2. Sources - ieškoti informacijos konkrečioje informacijos šaltinių rūšyje, pvz. tik žurnaluose;
  3. Dates - pasirinkti publikavimo laikotarpį.

Ekspertų paieška (Advanced Search). Pasirinkus Advanced patenkame į išplėstą paieška. Joje galima formuluoti tikslesnę užklausą, naudokite loginius operatorius (AND, OR, AND NOT), simbolius ir kt. Sources lauke galima pasirinkti, kokiuose informacijos šaltiniuose ieškoti. Paiešką galima tikslinti siaurinant užklausą: nurodant temą, informacijos šaltinių publikavimo laikotarpį.

Greitoje ir išplėstoje paieškoje informacijos paiešką galima atlikti iš karto visuose bazėje esančiuose informacijos šaltiniuose arba ieškoti tik žurnaluose, knygose. Galima pasirinkti:  All sources (visuose ištekliuose), Journals (žurnaluose), Books (knygose). 

 ScienceDirect galima rasti enciklopediją Encyclopedia of Physical Science and Technology.  


Žurnalų peržiūra
(Browse). Pasirinkus Browse žurnalai pateikiami abėcėlės tvarka. Galima peržiūrėti žurnalus pagal mokslo sritis (by Subject), nusistatyti tik peržiūrėti prenumeruojamus visateksčius (Full-text available) ar neprenumeruojamus (Abstract only). - reiškia neprenumeruojamas žurnalas, galima naudotis tik bibliografine informacija ir straipsnių santraukomis. Taip pat galima nusistatyti ar peržiūrėti tik žurnalus ir knygų serijas ar visus leidinius, ar tik informacinius darbus.

Paieškų demonstracija