Literatūros sąrašas

  1. Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra. Vilnius, 1997. 413 p. ISBN 9986-02-352-1.
  2. ScienceDirect Help [interaktyvus] [žiūrėta 2007-02-13]. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/>.