Info Tools 

Define - leidžia peržiūrėti žodyne (prieš tai pažymėtų) žodžių reikšmes. Pvz. skaitote knygą ir nesuprantate žodžių reikšmės, tada pažymime žodį ir pasirenkame Define. Naujame lange patenkame į aiškinamąjį Merriam Webster Online Dictionary žodyną, kuriame pateikta mūsų ieškomo žodžio paaiškinimas

Explain - leidžia peržiūrėti enciklopedijoje (prieš tai pažymėtą) žodžių reikšmes. Yra nustatyta Encyclopedia.com enciklopedija.

Locate - naudojama žemėlapių ar vietovių radimui, jų paaiškinimui. Sistemoje yra pateikta 3 skirtingi geografijos tinklalapiai: MapQuest, National Geographic ir Yahoo. Jų pagalba galima iš karto patenki į žemėlapius.

Who - tekste randame pavardę ir norime sužinoti informaciją apie šį žmogų, atžymime pavardę ir pasirenkame Who. Taip  galime sužinoti asmens telefoną, pašto ar elektroninį adresą, biografiją, bibliografiją.

Search all Documents  - atlieka naujame lange išplėstinę paiešką pagal mūsų tekste rastą ir pažymėtą žodį ar frazę. Atžymėjus žodį ar frazę, sistema pateiks paieškos lauko pasirinkimą.

Search Library - atlieka paieška WorldCat bibliotekos kataloge pagal mūsų tekste rastą ir pažymėtą žodį ar frazę.

Search Web - paieška interneto paieškos sistemose: Amazon, Google, Live, Yahoo, Wikipedia.

Search News - naujienų paieška CNN ar BBC naujienų portaluose.

Search Video - knygos tekste pažymėtą žodžių video medžiagos paieška YouTube ar LiveSearch sistemose.

Search Images - paveikslų paieška Google ar LiveSearch sistemose.