Valdymo mygtukai 

 

a - InfoTools mygtukas. Toliau pateiktos jo pagrindinės komandos. 

Define - leidžia peržiūrėti žodyne (prieš tai pažymėtų) žodžių reikšmes. Pvz. skaitote knygą ir nesuprantate žodžių reikšmės, tada pažymime žodį ir pasirenkame Define. Naujame lange patenkame į aiškinamąjį Merriam Webster Online Dictionary žodyną, kuriame pateikta mūsų ieškomo žodžio paaiškinimas

Explain - leidžia peržiūrėti enciklopedijoje (prieš tai pažymėtą) žodžių reikšmes. Yra nustatyta Britannica Online enciklopedija.

Locate - naudojama žemėlapių ar vietovių radimui, jų paaiškinimui. Sistemoje yra pateikta 3 skirtingi geografijos tinklalapiai: MapQuest, National Geographic ir Yahoo. Jų pagalba galima iš karto patenki į žemėlapius.

Translate - leidžia pažymėtas teksto dalis, žodžius, frazes ar paragrafus išversti į/iš prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ar portugalų kalbų. Tai leidžia atlikti Alta Vista's Bablefish.

Who - tekste randame pavardę ir norime sužinoti informaciją apie šį žmogų, atžymime pavardę ir pasirenkame Who. Taip  galime sužinoti asmens telefoną, pašto ar elektroninį adresą, biografiją, bibliografiją.

Search Document - žodžio ar frazės paieška tekste. Pasirenkame žodį ar frazę, juos pažymime, o po to pasirenkame Serach Documents. Sistema suranda mūsų pažymėtą žodį visame tekste ir jį nuspalvina raudona spalva.

Search all Documents  - atlieka naujame lange išplėstinę paiešką pagal mūsų tekste rastą ir pažymėtą žodį ar frazę. Atžymėjus žodį ar frazę, sistema pateiks paieškos lauko pasirinkimą.

Search Web - paieška su interneto paieškos sistemomis: All the Web, Alta Vista, Excite.

Highlight - atžymi teksto dalis geltona, raudona ar žydra spalvomis. Pažymėtas tekstas automatiškai patalpinamas į Knygų lentyną (Bookshelf) ir bet kada galime pagal mūsų atžymėtą tekstą patekti į dokumentą.

Add to Bookshelf  - įdėti knygą į Knygų lentyną (Bookshelf).

b - kopijuoja tekstą ir prideda literatūros šaltinį, iš kurio kopijuojamas tekstas. Galima pasirinkti vieną iš šių literatūros citavimo stilių: ebrary Standart format, MLA, ACW, APA. Tai galima nusistatyti: InfoTools -> Preferences -> Citation Style:Select ;

c - spausdina ir prideda literatūros šaltinį, iš kurio spausdinamas tekstas (citavimo stilių pasirinkimas analogiškai kaip ir kopijavime (b));

d - navigacijos mygtukai: pirmyn, atgal;

e - navigacijos mygtukai: pirmyn, atgal paieškos rezultatuose;

f - navigacijos mygtukai: į pirmą, į paskutinį puslapį. Galima peržiūrėti pageidaujamą puslapį, nurodant jo numerį;

g - keisti vaizdo dydį;

h - pridėti/redaguoti savo pastabas, pažymėjimus (Add/edit Bookmarks);

L - teksto pažymėjimas.