Informacijos paieška informacinėse duomenų bazėse

Duomenų bazė - svarbiausia ir perspektyviausia šiuolaikinė informacinių išteklių dalis. Pasaulinėje rinkoje yra dešimtys tūkstančių duomenų bazių, kurios teikia visapusiškas informacijos paieškos galimybes. Įvairių tipų ir paskirties duomenų bazes kuria daugybė valstybinių bei privačių institucijų, įmonių bei organizacijų, kurias naudojama gamybinių, valdymo, technologinių, mokslo ir informacijos uždaviniams spręsti. Didelė duomenų bazių dalis, skirta vartotojų informaciniams poreikiams tenkinti. Vienos iš tokių yra informacinės duomenų bazės.

Informacinėse duomenų bazėse pateikiama aprašomoji tam tikros rūšies informacija, kuri nėra skaitoma nuosekliai, pvz., žinynai, žodynai, enciklopedijos, statistiniai leidiniai ir pan. Informacinės duomenų bazės gali būti mokamos ir laisvai prieinamos internete. Duomenų bazėmis patogu naudotis, nereikia ieškoti, vartyti keletą tomų leidinių, paieškoje įrašome reikiamus žodžius ir per keletą sekundžių gauname atsakymą.

Šiame skyriuje pristatoma:

  1. statistiniai duomenys internete;
  2. laisvos prieigos lietuviškos enciklopedijos internete;
  3. fizinių ir technologijos mokslų enciklopedija;
  4. Oksfordo aiškinamasis žodynas.