Paieška tezaure

Paieška tezaure (Thesaurus Search) yra Compendex ir Inspec duomenų bazių. Terminus galima ieškoti iš karto abiejose duomenų bazėse arba pasirinkti vieną iš jų. Tezauras padeda rasti sinonimus, panašius, susijusius, giminingus terminus. Tezaure pasirinkti terminai padeda geriau įvardinti paieškos tikslą ir greitai surasti ieškomą informaciją. Tezauro paieškoje yra šios pasirinkimo galimybės:

  1. Search “  - naudojama terminams išplėsti, pateikiant  giminingus terminus. Pvz. įrašius  light rail  bus surasti šie terminai: light rail transit, monorails, railroads, rapid transit, subways, trackless trolleys, trolley cars ir urban planning. Suradus terminus, juos pažymėjus, sistema automatiškai įtraukia į paieškos lauką ir su jais galima atlikti paiešką.
  2. Exact Term “ - naudojama kai, žinome terminą ir reikia peržiūrėti: platesnius terminus (Broader Terms), giminingus terminus (Related Terms) ar siauresnius terminus (Narrower Terms).
  3. Browse “ tezauro terminų peržiūra pagal abėcėlę. Įrašome terminą ir sistema pateikia eilę giminingų terminų abėcėlės tvarka.

 Paieškos tezaure demonstracija