Žodynai internete

Lietuvoje sudaryti laisvos prieigos elektroniniai žodynai: 

  1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas . Žodyną parengė Lietuvių kalbos institutas.
  2. Lietuvių kalbos žodynas - pirmoji pataisyto Lietuvių kalbos žodyno (t. I-XX, 1941–2002) elektroninė versija. Jį parengė Lietuvių kalbos institutas. Žodyne pateikta žodžių geografija (paplitimas tarmėse), kilmė, istorija, darybiniai ryšiai, pateikiamas kirčiavimas, gramatinės formos, išdėstoma semantinė struktūra, apibūdinama vartosena, stilius. Tarmių leksika pagal fonetinius dėsnius transponuota į bendrinę kalbą.
  3. Penkiakalbis fizikos terminų žodynas  - lietuvių - anglų - prancūzų - vokiečių - rusų kalbų žodynas. Jį leidžia Vilniaus Universitetas, fizikos fakultetas.
  4. Radioelektronikos terminų elektroninis žodynas - lietuvių - anglų - prancūzų - vokiečių - rusų kalbų žodynas. Jį leidžia Vilniaus Universitetas, fizikos fakultetas.
  5. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . Jame aprašyti kompiuterijos terminai, žodžiai, jų junginiai, dažniausiai matomi kompiuterio ekrane, sutinkami mokymo priemonėse. Taip pat įtrauktos svarbiausios sąvokos, susijusios su programų lietuvinimu. Žodyną sudarė Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Užsienio elektroniniai žodynai: 

Oxford English Dictionary. Palčiau skaitykite temoje Oksfordo aiškinamasi žodynas.

Encyclopedia of Physical Science and Technology. Plačiau skaitykite temoje Fizinių ir technologijos mokslų enciklopedija.   

Eurostat. Plačiau skaitykite temoje Statistiniai duomenys .

WHOSISPlačiau skaitykite temoje Statistiniai duomenys .