Statistiniai duomenys

Statistinių duomenų pirmiausia reikia ieškoti bibliotekoje. Vienas iš populiariausių statistinių leidinių bibliotekoje yra Statistikos metraštis. Tačiau jeigu bibliotekos leidiniuose nerandate ieškomų statistinių duomenų, galite ieškoti internete (žemiau pateiktose svetainėse) arba statistinėse informacinėse duomenų bazėse.

 Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 

Taikydamas tarptautinių organizacijų metodologinius principus, jis renka, apdoroja, analizuoja ir skelbia statistikos duomenis apie šalies ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius. Departamentas koordinuoja ministerijų ir kitų institucijų veiklą oficialiosios statistikos srityje, rengia regioninius ir administracinius teritorinius rodiklius (Lietuvos statistikos departamentas, 2007).

  Lietuvos kriminologinė statistika

Lietuvių ir anglų kalbomis pateikiama: nusikalstamos veikos, asmenys, padarę nusikalstamas veikas, asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, teisėsaugos institucijų veikla, nusikalstamumo prevencija, socialinė, ekonominė, demografinė statistika, statistinės ataskaitos ir kt.

    WHOSIS - The WHO (Wordlf Health Organization) Statistical Informacion System

Pasaulio sveikatos statistinė duomenų bazė, laisvai pateikianti statistinę informaciją. Pateikiamas pagrindinis sveikatos indikatorius (Core Health Indicators), kuriame galime peržiūrėti pagal šalis, metus įvairius statistinius duomenis sveikatos klausimais ir kt. 

 EUROSTAT

Europos Sąjungos regionų bei šalių statistinės informacijos duomenų bazė. Eurostat duomenys pateikiama nemokamai, tačiau norint išsisaugoti užklausų duomenis reikalinga registracija. 

Tarptautinių organizacijų ir užsienio šalių interneto adresai:

  1. Statistical Sites on the World Wide Web - įvairių šalių ir tarptautinių organizacijų statistikos centrų tinklapiai;
  2. National Center for Education Statistics (NCES) - JAV švietimo statistika;
  3. Federal Justice Statistics Resource Center - JAV federalinė teisinė statistika.