Laisvos prieigos enciklopedijos internete

Lietuviškos enciklopedijos:

  1.   Vikipedija. Viena iš populiarių enciklopedijų internete. Vikipedija (angl. Wikipedia) yra enciklopedijos kūrimo projektas. Jis kuriamas daugiau nei 200 pasaulio kalbų. Enciklopediją aptarnauja wiki programinė įranga Mediawiki, leidžianti didelei grupei redaktorių veiksmingai bendradarbiauti. Kiekvienas yra kviečiamas prisijungti prie redaktorių - kurti bei tobulinti tekstus. Vikipedija idėja - bendromis geranoriškų savanorių pastangomis sukurti ir platinti kiekvienam jo gimtąja kalba nemokamą žmonijos visų žinių "saugyklą" (Vikipedija, 2007). Vikipediją patogu naudoti įvairiausių informacinių poreikių tenkinimui, taip pat vykdant tiriamuosius darbus, kitus projektus. Vikipedijoje gali kiekvienas rašyti naujus straipsnius, o taip pat papildyti ir tobulinti jau esamus. 
  2.   Lietuvių literatūros enciklopedija . Ji skiriama plačiam naudojimui - visiems, kas moko ir mokosi, dirba spaudos ir leidybos, visuomenės informavimo ir švietimo darbus, kam artimi humanitarinės kultūros dalykai. Jos rengėjai tikisi pateikę per šešis šimtus metų sukurtos lietuvių ir Lietuvos literatūrinės raštijos svarbiausius duomenis ir bruožus. Elektroninės Lietuvių literatūros enciklopedijos prototipas yra leidinio Lietuvių literatūros enciklopedija (red. V. Kubilius, V. Rakauskas, V. Vanagas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, ISBN 9986-513-95-2), sudėtinė, papildyta ir pataisyta dalis.
  3.   Lietuva – kompiuterinė enciklopedija . Populiariai parašyta, gausiai iliustruota enciklopedija, skirta plačiai visuomenei, tiems kas domisi istorija, kultūra, mokslu, gamta ir tėvų bei senelių kartos žmonėmis ir kt. Tai pirmasis elektroninis enciklopedijos žanro leidinys Lietuvai ir apie Lietuvą.

Užsienio enciklopedijos:

  1. Britannica Online . Šią enciklopediją leidžia Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Ji yra viena iš populiariausių pasaulyje žinių šaltinių. Pilna Britannica Online versija yra mokama, tačiau nemažą tekstų dalį galima peržiūrėti ir nemokamai.
  2. Eric Weisstein's World of Science   - enciklopedija, kuri apima astronomijąchemijąfiziką ir mokslininkų biografijas.
  3. Wikipedija  - angliška Vikipedijos versija.