Savikontrolės klausimai

 1. Kokius leidinius galima rasti informacinėse duomenų bazėse? Atsakymas
 2. Kur ieškoti statistinių duomenų? Atsakymas
 3. Kas kuria laisvos prieigos enciklopediją Vikipediją? Atsakymas
 4. Kur galima pasinaudoti žodyno Oxford English Dictionary elektronine versija ? Atsakymas
 5. Kokia informacija pateikiama Oxford English Dictionary žodyne? Atsakymas 
 6. Kokia informacija pateikiama referatinėse duomenų bazėse? Atsakymas
 7. Kokia paieškos sistemą suteikia prieigą prie Compendex ir Inspec duomenų bazių? Atsakymas
 8. Kokias mokslo sritis apima informacija Inspec duomenų bazėje? Atsakymas
 9. Kas sudaro US Patents duomenų bazę? Atsakymas
 10. Kas sudaro ES Patents duomenų bazę? Atsakymas
 11. Kokias duomenų bazes apima tezauro terminai? Atsakymas