Literatūros sąrašas

  1. Engineering Village  [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: < http://www.engineeringvillage2.org/engresources/tour/tour_databases.html>.
  2. Engineering Village  [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://www.engineeringvillage2.org>.
  3. Help with using OED Online  [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://dictionary.oed.com/pdfs/oed-help.pdf>.
  4. Lietuva – kompiuterinė enciklopedija enciklopedija [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt>.  
  5. Lietuvių literatūros enciklopedija [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://www.lle.lt/>.
  6. Lietuvos kriminologinė statistika [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://www.nplc.lt/stat/stat.htm>.
  7. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/lt/>.
  8. LST EN ISO 2789:2004. Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika (ISO 2789:2003) : Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:2003) : patvirtinimo pranešimas. Vilnius, 2004. 52 p.
  9. Vikipedija  [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Pradžia>.
  10. WHOSIS (WHO Statistical Information System)[interaktyvus]. [žiūrėta 2007-01-20]. Prieiga per internetą: <http://www.who.int/whosis/en/>.