Mokslinė komunikacija

Šios temos tikslas – suteikti žinių apie mokslinės komunikacijos rūšis ir priemones, šiuolaikinės interaktyvios mokslinės komunikacijos ypatybes ir plėtrą Lietuvoje bei ugdyti gebėjimus pasinaudoti šiuolaikinės mokslinės komunikacijos teikiamomis galimybėmis, skatinti domėtis interaktyvios mokslinės komunikacijos procesais ir dalyvauti jų plėtroje.

Susipažinę su šioje temoje pateikta mokymosi medžiaga:

  1. sužinosite mokslinės komunikacijos rūšis ir mokslinės komunikacijos priemonėmis perduodamos informacijos pranašumus ir trūkumus, naujus mokslinės komunikacijos modelius, šiuolaikinės mokslinės leidybos strategiją ir mokslinių leidinių platinimo procesus;
  2. išmoksite naudotis šiuolaikinės mokslinės komunikacijos pranašumais ir mokslinės informacijos paieškos priemonėmis;
  3. gebėsite suvokti interaktyvios mokslinės komunikacijos ir šiuolaikinės mokslinės leidybos sistemą, efektyviau panaudoti jos teikiamas galimybes.

Mokslinė komunikacija – intelektuali ir kūrybinė veikla, kurios pagrindiniai tikslai siejami su naujų žinių vystymu, mokymu, sukurtų žinių platinimu visuomenėje.

Mokslinės komunikacijos rūšys:

  1. formali
  2. neformali,
  3. pusiau formali.