Neformali mokslinė komunikacija

Neformalios komunikacijos priemonės: asmeniniai kontaktai su kolegomis, mokslinės diskusijos, seminarai, konferencijos ir kt. (Informacinio raštingumo kursai 1999). Neformalios mokslinės komunikacijos priemonių, kartais vadinamų žodiniais informacijos perdavimo kanalais, pranašumai:

  1. gaunama pati naujausia dar nepublikuota informacija;
  2. abipusis bendradarbiavimas padeda suprasti tikrą informacijos poreikį, jos svarbumą;
  3. suprastina ir palengvina informacijos perdavimą tarp žmonių, dirbančių skirtingose mokslo srityse;
  4. lengva bendrauti.

Šių priemonių pagrindiniai trūkumai:

  1. tokios komunikacijos priemonės ne visiems prieinamos;
  2. dėl informacijos trūkumo ar kalbinio barjero galimas neteisingas reiškinio ar dalyko supratimas;
  3. sunku palaikyti pokalbį jeigu nepakanka žinių;
  4. ne visuomet pakankamai užtikrinama kokybė.