Mokslinė komunikacija Lietuvoje

Leidėjai ir platintojai veiklos sėkmę grindžia tarptautinės rinkos ir partnerystės, kompleksinių paslaugų pasiūlos ir įvairių vartotojų poreikių tenkinimo principais. Profesionalios jų veiklos dėka išsprendžiama daugelis mokslinės komunikacijos ir leidybos problemų. Tačiau svarbiausios problemos, susijusios su elektroninių leidinių pripažinimu lygiaverte mokslinės komunikacijos priemone, gali būti išspręstos, įgyvendinant valstybinius projektus, sukuriant tinkamą įstatyminę bazę. Šiomis priemonėmis galima užtikrinti informacijos pastovumą ir autentiškumą, ilgalaikį elektroninių leidinių saugojimą, pastovią prieigą, autorių teisių vadybą visų elektroninių leidinių atžvilgiu, nepriklausomai nuo leidėjo galimybių ir tikslų bei platinimo būdų. Šių uždavinių įgyvendinimui pasirenkami įvairūs sprendimo būdai. Nacionaliniai elektroninių leidinių saugojimo ir platinimo projektai įgyvendinami tokių specialių institucijų, kaip Commission on Preservation and Access Jungtinėse Amerikos Valstijose, National Preservation Office Jungtinėje Karalystėje, National Center for Science Information Systems Japonijoje, nacionalinių bibliotekų Skandinavijos šalyse ir kt. (Šarlauskienė 2002).

Lietuvoje 2001 m. buvo patvirtinta programa "Informacijos technologijos mokslui ir studijoms" (ITMiS). Ši programa skirta vienai iš svarbiausių informacinės visuomenės sričių - mokslui ir studijoms, kuriantiems, kaupiantiems, saugantiems bei perduodantiems žinias, ir apima pagrindines jų kompiuterizavimo kryptis. 

Pagrindinis ITMiS programos tikslas - panaudojant jau turimus išteklius, sukurti Lietuvos mokslo ir studijų informacinę aplinką, skirtą:

  1. kaupti žinias apie mokslą ir studijas; panaudoti jas institucijų veikloje, priimant sprendimus bei pristatant Lietuvos mokslą ir studijas pasauliniuose kompiuterių tinkluose;
  2. padėti mokslininkams, dėstytojams ir studentams gauti reikiamą informaciją;
  3. panaudoti informacines technologijas Lietuvos žmonėms šviesti ir mokyti.

Programą sudaro trys pagrindinės tarpusavyje glaudžiai susijusios dalys:

  1. Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema (LieMSIS),
  2. Lietuvos distancinio mokymo tinklas (LieDM),
  3. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas (LABT).

LieMSIS pagrindinis tikslas - standartizuoti ir integruoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, mokslą ir studijas reguliuojančių ir vertinančių institucijų, kitų organizacijų informacijos sistemas. LieDM tinklo tikslas - Lietuvai siekiant informacinės visuomenės savybių, sukurti ir koordinuoti informacijos ir komunikacijos technologijomis paremtą aukštojo mokslo studijų ir tęstinio mokymosi sistemą. LABT pagrindinis tikslas - sukurti Lietuvos virtualią biblioteką, automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei priėjimą prie informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų.

Įgyvendinant ITMiS programą, sukurtos ir nuolat atnaujinamos bibliografinės bei visatekstės duomenų bazės, nuotolinio mokymosi kursai, diegiamos bendros universitetų informacinės sistemos. Jau dešimtmetį gyvuoja universitetų ir mokslo institucijų mokslo publikacijų duomenų bazės, bibliotekų elektroniniai katalogai.

2005 metais šios informacinės sistemos buvo perkeltos į vieną duomenų saugojimo talpyklą. Tai padaryta, norint bibliotekų sistemas ir jose esančius duomenis integruoti į bendrą informacinę sistemą – Lietuvos virtualią biblioteką. Lietuvos virtualios bibliotekos portale galima ieškoti informacijos iš karto 76 institucijų (universitetų, mokslo institutų, kolegijų ir Mokslo akademijos) bibliotekų kataloguose. Be to, per šį portalą skaitytojui prieinama daug kitų išteklių: galima ieškoti informacijos visų universitetų mokslo publikacijų duomenų bazėje, akademinių bibliotekų prenumeruojamose užsienio duomenų bazėse, užsienio bibliotekų kataloguose. Labai patogu naudotis apibendrintais paieškos rezultatais.

Naudojantis šiuo portalu, galima rasti ne tik bibliografinę informaciją, bet ir visateksčius elektroninius dokumentus. Nuo 2004 metų pradėta pildyti pirmoji visateksčių dokumentų duomenų bazė – magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistema (Lietuvos ETD). Nuo 2006 metų pradėjo gyvuoti ir kitos duomenų bazės (eLABa), kuriose galima rasti universitetų leidyklose leidžiamus mokslo ir studijų dokumentus: monografijas, vadovėlius, mokslo žurnalus, jų visateksčius straipsnius ir pan.

Apie Lietuvos virtualią biblioteką plačiau skaitykite temoje "Lietuvos duomenų bazės".  

Elektroninius visateksčius leidinius ar straipsnius bus galima surasti per bibliotekos katalogą, publikacijų duomenų bazę, Lietuvos virtualios bibliotekos portalą ar net Scholar Google. Įvairiausių duomenų bazių ir jose esančių duomenų sąsajos Lietuvoje kuriamos, atsižvelgiant į pasaulines mokslinės informacijos sistemų integracijos idėjas ir tendencijas.