Literatūros sąrašas

  1. About Directory of Open Access Journals. [žiūrėta 2007 vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&templ=about>
  2. About OpenDOAR. [žiūrėta 2007 vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.opendoar.org/about.html>
  3. Apie Lietuvos virtualią biblioteką. [žiūrėta 2007 vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lvb.lt/>
  4. BANIONYTĖ, E. (2005). Atvira prieiga (Open Access) – kas tai?: seminaro medžiaga. Vilnius.  [žiūrėta 2006 gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lmba.lt/ppt/oa_emilija.ppt>
  5. BUŽIŪTĖ, J. (2005). Atviros prieigos žurnalai. Tarp knygų, 10, p. 24 - 26.
  6. ITMiS: Informacinės technologijos mokslui ir studijoms. [žiūrėta 2007 vasario 3 d.]. Prieiga  per internetą: <http://www.itmis.lt/lt/>
  7. HARNAD, S. (1996). Implementing Peer Review on the Net: Scientific Quality Control in Scholarly Electronic Journals [interaktyvus].  In Peek, R., Newby, G. Scholarly Publication: The Electronic Frontier: MIT Press.  [žiūrėta 2000 m. rugsėjo 6 d.]. Prieiga per internetą:  <http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Papers/Harnad/harnad96.peer.review.html>
  8. Open Access and Scholarly Communication: seminaro medžiaga. [žiūrėta 2006 gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lmba.lt/reng/liet/oa_v.html>
  9. SUBER, P. (2006) [Open Access Overview. žiūrėta 2006 gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>
  10. VILIŪNAS, G.; GLOSIENĖ, A. (2006). Institucinės talpyklos ir naujoji mokslinės komunikacijos infrastruktūrų sankloda. Informacijos mokslai, 36, p. 53-67.