Informacijos paieška visatekstėse duomenų bazėse

Šio temos tikslas - suteikti informacijos paieškos žinių ir praktinių gebėjimų visatekstėse duomenų bazėse.

Susipažinę su šioje temoje pateikta mokymosi medžiaga:

  1. įgysite žinių apie informacijos paieškos sistemą EBSCO Publishing, gebėsite atlikti įvairių rūšių paieškas, sukurti asmeninę aplinką, užsakyti informavimo paslaugas informacijos, tvarkyti surastą informaciją;
  2. įgysite žinių apie leidyklų duomenų bazes ScienceDirect, SAGE Journals Online, gebėsite atlikti mokslinių žurnalų ir straipsnių paiešką, sukurti asmeninę aplinką, užsakyti informavimo paslaugas informacijos, tvarkyti surastą informaciją;
  3. įgysite žinių apie e.knygų duomenų bazę Ebrary, gebėsite atlikti įvairių rūšių paieškas, sukurti asmeninę aplinką bei tvarkyti surastą informaciją.