Visatekstės duomenų bazės

Daugeliu atvejų informacijos paieškos galutinis tikslas - gauti pilną dokumento tekstą, kurį vartotojas gali naudoti studijų ar mokslo darbe. Bibliografinės ir referatinės duomenų bazės, pateikiančios informaciją apie dokumentus ir jų trumpus aprašymus, vartotojų tarpe nėra populiarios ir dažnai naudojamos. Reikalingos papildomos pastangos, o dažnai ir finansinės lėšos, gauti patį dokumento tekstą. Vartotojai mieliau renkasi visatekstes duomenų bazes. Jose galima atlikti bibliografinių duomenų paiešką, susipažinti su dokumentų santraukomis ir, jeigu dokumentas atitinka informacijos poreikius, čia pat gauti dokumento tekstą. 

Visatekstės duomenų bazės - tai originalių tekstų rinkiniai (monografijos, pranešimai, žurnalų straipsniai ir kt.), spausdintiniai muzikos dokumentai (natos), kartografiniai ir grafiniai dokumentai. Jose, kaip ir bibliografinėse duomenų bazėse, pateikiama dokumentus aprašanti bibliografinė informacija ir pilni dokumentų tektai. Visatekstėse duomenų bazėse gali būti prieinami konkretaus tipo dokumentai: žurnalų straipsniai (pvz., Oxford Journals Online, Emerald), knygos (pvz., Springer e-books, Ebrary, Engineering Village, CRCnetBASE) arba įvairių tipų dokumentai (pvz., Academic Search Premier, IEEE Xplore).

Šioje temoje pristatomos įvairių tipų visatektės duomenų bazės:

  1. informacijos paieškos sistema EBSCO Publishing, suteikianti vieningą paieškos platformą paieškai vienoje ar iš karto keliose duomenų bazėse;
  2. leidyklų duomenų bazės ScienceDirect, SAGE Journals Online;
  3. elektroninių knygų duomenų bazė Ebrary.