Programavimas Paskaliu
Programavimas 
Kurso turinys
 
Detalesnė informacija
Tikslai
Literatūra
Dėstytojas/autorius
Papildoma informacija


 
Kursas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų 10-12
klasių mokiniams programavimo mokymuisi, pasirengimui
informatikos valstybiniam egzaminui bei JPM užduotims
spręsti.  
Powered by CDK