ženklai  

2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“

Projektas „Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose
socialinių ir inžinerinių mokslų srityje“

Pagrindinis projekto tikslas |

pagerinti aukštesniųjų studijų pakopų studentų parengimo kokybę bei kelti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetenciją

 

BAZINIŲ VERSLUMO GEBĖJIMŲ UGDYMO MODULIS |„VERSLO IDEOLOGIJA“

knyga „Tobulėjimo strategija“

„RINKOS APLINKOS TYRIMAI“

knyga „Verslo aplinka“

„VERSLO PROJEKTAVIMAS“

knyga „Verslo plėtra“
knyga „Verslininkas ir jo veikla“„PARDAVIMAI“

knyga „Pardavimų strategija“
knyga „Pardavimų technologijos“

„FINANSŲ VALDYMAS“

knyga „Praktinis įmonių finansų valdymas“

„PERSONALO MOTYVACIJA“

knyga „Žmonių elgsenos suvokimas“
knyga „Žmogiškieji ištekliai versle“

„GAMYBOS VALDYMAS“

knyga „Vadybininkas ir jo veikla“
knyga „Valdymas organizacijoje“


Projekto vykdytojas |

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Projekto partneriai |

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Mykolo Romerio universitetas