3. Išlaidų valdymas

 

3.1 Poreikių piramidė

XX a. humanistinės psichologijos pradininkas Abraomas Maslovas (Abraham Maslow)  pavaizdavo „poreikių piramidę“, esminių žmogaus poreikių laiptelius. Pirmiausia mums reikia oro, kai jo įkvepiame, imame ieškoti maisto, norime būti saugūs, imame trokšti meilės, pripažinimo, paskui – tiesos ir grožio, o galiausiai – geresnio, teisingesnio pasaulio, saviraiškos, dvasingumo.

 

 

Fiziologiniai poreikiai – tai pirminiai poreikiai, kurių patenkinimas lemia žmogaus egzistavimo galimybę. Kol šie poreikiai nėra patenkinti, apie kitus poreikius žmogus negalvoja.

Saugumo poreikiai sujungia fiziologinius su socialiniais poreikiais, todėl yra abiejų kombinacija. Žmogui reikalingas fizinis saugumas – būstas, apsaugantis nuo lietaus, šalčio, karščio, plėšrūnų ir socialinis saugumas – bendruomenės moralės normų ir įstatymų buvimas, šeimos ir nuosavybės apsauga.

Bendravimo poreikiai – tai socialinių poreikių pirmoji pakopa, jie tampa aktualūs patenkinus fiziologinius ir saugumo poreikius. Vykstant bendravimui atsiranda pripažinimo poreikiai.

Saviraiškos poreikiai susiję su asmenybės tobulėjimu, gyvenimo prasmės ir laimės paieškomis. Verslo kūrimas didžiąja dalimi sąlygojamas pripažinimo ir saviraiškos poreikių.